Tác giả: Kỹ sư: Nguyễn Minh Hà

Kỹ sư: Nguyễn Minh Hà
Kỹ sư Nguyễn Minh Hà với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế giá kệ, các sản phẩm nhà kho, đảm nhận vị trí trưởng bộ phận kỹ thuật của công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Công Nghiệp 3S.