Kệ khuôn

Kệ khuôn K01

13.500.000 
7.500.000 

Kệ chuyên dụng

Kệ để vải cuộn V01

6.500.000 

Kệ chuyên dụng

Kệ phụ liệu CD01

5.100.000 

Kệ chuyên dụng

Kệ lưới troyler CD02

4.590.000 

Kệ kho hàng công nghiệp

Kệ kho selective K02

3.600.000 

Kệ khuôn

Kệ khuôn K02

3.150.000 

Kệ kho hàng công nghiệp

Kệ kho V lỗ K01

2.900.000 

Kệ để vật tư

Kệ để vật tư T02

2.600.000 

Kệ để vật tư

Kệ để vật tư T01

2.350.000 

Kệ chuyên dụng

Kệ để hóa chất C01

1.350.000 

Kệ để hàng tạp hóa

Kệ để hàng tạp hóa H01

650.000